เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่ 6  
เรื่อง การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับวิดีโอด้วย Transition   

1) นักเรียนสามารถบอกและอธิบายกระบวนการแทรกเทคนิคการเปลี่ยนฉาก กำหนดระยะเวลาในทรานซิชัน ปรับแต่งรูปแบบทรานซิชัน กำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ให้ทรานซิชัน การลบเทคนิคเปลี่ยนฉากออก ใส่เทคนิคเปลี่ยนฉากแบบอัตโนมัติ
2) นักเรียนมีทักษะในการกระบวนการแทรกเทคนิคการเปลี่ยนฉาก กำหนดระยะเวลาในทรานซิชัน ปรับแต่งรูปแบบทรานซิชัน กำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ให้ทรานซิชัน การลบเทคนิคเปลี่ยนฉากออก ใส่เทคนิคเปลี่ยนฉากแบบอัตโนมัติ