เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

สาระสำคัญ เรื่องที่ 7 
เรื่อง เพิ่มเทคนิคพิเศษให้วีดีโอด้วย วีดีโอ Filter
   
 

        ความน่าสนใจของงานวีดีโออีกอย่างหนึ่งคือ การใส่เทคนิคพิเศษ การใส่เทคนิคพิเศษให้กับงานเราเรียกเทคนิคพิเศษเหล่านี้ว่าฟิลเตอร์ การทำงานของฟิลเตอร์ก็ไม่ยุ่งยากและมีให้เลือกใช้มากมายหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของงาน