เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่ 7 
เรื่อง เพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วยวิดีโอฟิลเตอร์

1) นักเรียนสามารถบอกและอธิบายการใส่วิดีโอฟิลเตอร์ลงในงานวิดีโอและลบฟิลเตอร์ที่ไม่ต้องการออกได้
2) นักเรียนมีทักษะในการใส่วิดีโอฟิลเตอร์ลงในงานวิดีโอและลบฟิลเตอร์ที่ไม่ต้องการออกได้