เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

เรื่องที่ 7 เพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วยวีดีโอฟิลเตอร์       

      ความน่าสนใจของงานวีดีโออีกอย่างหนึ่งคือ การใส่เทคนิคพิเศษ การใส่เทคนิคพิเศษให้กับงานเราเรียกเทคนิคพิเศษเหล่านี้ว่าฟิลเตอร์ การทำงานของฟิลเตอร์ก็ไม่ยุ่งยากและมีให้เลือกใช้มากมายหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของงาน

 1. การใส่วิดีโอฟิลเตอร์ลงในงานวีดีโอ
         การใส่วีดีโอฟิลเตอร์นั้นสามารถใช้งานได้ทั้งบน storyboard และ timeline และนอกจากนี้ เรายังนำฟิวเตอร์มาใช้มากกว่า 1 ฟิลเตอร์ โดยวีดีโอไม่ได้มีผลกับตัวของงานวีดีโอของเราโดยตรงเรียกได้ว่า เราอยากเพิ่มหรือลบฟิลเตอร์ออกก็ได้
       

            1.1 การแทรกฟิลเตอร์ลงในงานวีดีโอ
                    เราสามารถเลือกฟิลเตอร์รูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาวางซ้อนทับคลิปวีดีโอในหน้าต่าง storyboard ได้ที่หน้าต่าง Option Panel ในหมวด Video Filter เพื่อให้วีดีโอของเรามีลูกเล่นและน่าดูสนใจ ดังนี้ คลิกเมาส์เลือกคลิปวีดีโอที่จะใส่ฟิลเตอร์ ดังรูป 2-3

                 1) เลือกหัวข้อ video filter และเลือกหมวดหมู่ย่อย ในที่นี้เราเลือกหมวด camera lens
                 2) ลากฟิลเตอร์ที่ต้องการมาซ้อนบนคลิปวีดีโอ
                 3) แสดงการเปลี่ยนแปลงของคลิปวีดีโอที่หน้าต่าง preview window
                 4) พอเพิ่มฟิลเตอร์เข้าไปแล้วจะแสดงให้เห็นในรายการ
            
           

         เมื่อเราเพิ่มฟิลเตอร์เข้าในงานวีดีโอแล้ว จะแสดงให้เห็นในรายการ ซึ่งมีชื่อของฟิลเตอร์ที่เราแทรกเข้าไป ลองคลิกที่ปุ่ม (play) เพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้จากหน้าต่าง Preview Window

         1.2 การเพิ่มฟิลเตอร์ในงานวีดีโอ

                 หากเราต้องการเพิ่มฟิลเตอร์ลงไปในคลิปวีดีโอของเราอีก ก็สามารถลากฟิลเตอร์มาวางเพิ่มลงไปได้ โดยจะเป็นการซ้อนทับกันอีก 1 ชั้น แต่ก่อนอื่นเราต้องคลิกเมาส์ที่คำสั่ง Replace Last Filter เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออกก่อน ไม่เช่นนั้นฟิลเตอร์ใหม่ที่ใส่ไปจะไปแทนที่ฟิลเตอร์เดิม ที่บริเวณหน้าต่าง Option Panel จะแสดงชื่อของฟิลเตอร์ที่ใช้งนอยู่ในคลิปวีดีโอ และก่อนนำฟิลเตอร์ตัวใหม่มาวาง ให้แน่ใจว่าคำสั่ง Replace Last Filter ไม่ได้ถูกเลือกไว้ เพราะไม่เช่นนั้น
ฟิลเตอร์ตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปจะแทนที่ตัวเดิมทันที ดังรูป 4

                1) คลิกเมาส์เอาเครื่องหมายถูกที่คำสั่ง Replace Last Filter ออก
                2) เลือกฟิลเตอร์เพิ่ม
                3) ลากฟิลเตอร์ที่ต้องการ วางบน timelineลบ
         

 2. ลบฟิลเตอร์ที่ไม่ต้องการออก แสดง ดังรูป 5

         1) เลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการลบ
         2) คลิกเมาส์ทำการลบฟิลเตอร์ที่เลือกเอาไว้