เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

สาระสำคัญ เรื่องที่ 4
เรื่อง เริ่มต้นงานตัดต่อวีดีโอด้วย VideoStudio Editor       

      หลังจากเข้าใจเครื่องมือต่างๆ ภายในโปรแกรม Corel VideoStudio กันแล้ว ในเรื่องนี้เป็นการเริ่มต้นเข้าสู่การตัดต่อวิดีโอ ด้วยขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพื่อสรรค์สร้างงานวิดีโอที่ตรงกับความต้องการของเรา