เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7


จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่ 4
เรื่อง เริ่มต้นงานตัดต่อวิดีโอด้วย VideoStudio Editor         

 1) นักเรียนสามารถบอกและอธิบายตัดต่อคลิปวีดีโอจากหน้าต่าง Preview Window ปรับแต่งคลิปวีดีโอด้วยเครื่องมือใน Option Panel
 2) นักเรียนมีทักษะในกระบวนการตัดต่อคลิปวีดีโอจากหน้าต่าง Preview Window ปรับแต่งคลิปวีดีโอด้วยเครื่องมือใน Option Panel