เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

สาระสำคัญ เรื่องที่ 11
เรื่อง การแปลงวีดีโอตัดต่อเสร็จไปใช้งาน       

        ขั้นตอนสุดท้ายการทำงานวิดีโอที่สำคัญ คือการนำไฟล์วิดีโอที่ตัดต่อเสร็จแล้วไปใช้งาน ซึ่งใน VideoStudio ก็มีเครื่องมือช่วยในการแปลงไฟล์วิดีโอของเราให้เป็นไฟล์และสื่อบันทึกข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ได้หลากหลายทีเดียว  ในปัจจุบันเราสามารถนำสื่อวิดีโอออกไปเผยแพร่ได้หลายทางตั้งแต่ทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น MP4 บนโทรศัพท์มือถือ หรือเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังสามารถเก็บไว้ได้หลายรูปแบบทั้งแผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี หรือเทคโนโลยีใหม่อย่างแผ่นบลูเรย์ (Blu-Ray) เป็นต้น