เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

เรื่องที่ 11 แปลงวิดีโอที่ตัดต่อเสร็จไปใช้งาน     

       ขั้นตอนสุดท้ายการทำงานวิดีโอที่สำคัญ คือการนำไฟล์วิดีโอที่ตัดต่อเสร็จแล้วไปใช้งาน ซึ่งใน VideoStudio ก็มีเครื่องมือช่วยในการแปลงไฟล์วิดีโอของนักเรียนให้เป็นไฟล์และสื่อบันทึก
ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ได้หลากหลายทีเดียวในปัจจุบันสามารถนำสื่อวิดีโอออกไปเผยแพร่ได้หลายทางตั้งแต่ทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น MP4 บนโทรศัพท์มือถือ หรือเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังสามารถเก็บไว้ได้หลายรูปแบบทั้งแผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี หรือเทคโนโลยีใหม่อย่างแผ่นบลูเรย์ (Blu-Ray) เป็นต้น

 1. วิดีโอกับการนำไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ

        การนำเสนอผลงานผ่านโปรแกรม VideoStudio นั้น สามารถรองรับการแปลงวิดีโอเป็นไฟล์ฟอร์แม็ตต่าง ๆ หลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานตามที่นักเรียนต้องการ โดย
ทำงานผ่านคำสั่งในส่วนของแท็บ Share ดังนี้

       1.1 สร้างไฟล์วิดีโอรูปแบบต่าง ๆ เก็บในคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนแสดง ดังรูป 1 ต่อไปนี้
             1) คลิกเมาส์ที่แท็บ Share
             2) เลือกสร้างไฟล์วิดีโอรูปแบบต่าง ๆ เก็บในคอมพิวเตอร์
             3) สร้างไฟล์วิดีโอรูปแบบต่าง ๆ เก็บในคอมพิวเตอร์ เก็บไว้เป็นไฟล์วิดีโอต้นฉบับสำหรับไปใช้ตัดต่อ ครั้งต่อไป ได้แก่ AVI, MPEG-2, AVC/H. 264, WMV, Audio, Custom เป็นต้น

 

        1.2 สร้างวิดีโอเพื่อไปใช้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ขั้นตอนแสดง ดังรูป 2 ต่อไปนี้
              1) คลิกเมาส์ที่แท็บ Share
              2) เลือก วิดีโอเพื่อไปใช้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
              3) สร้างไฟล์รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ DV, HDV, Mobile Device เป็นต้น

 

         1.3 สร้างไฟล์วีดีโอที่ใช้ในการเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ขั้นตอนแสดง ดังรูป 3 ต่อไปนี้
               1) คลิกเมาส์ที่แท็บ Share
               2) เลือก ไฟล์วีดีโอที่ใช้ในการเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
               3) สร้างไฟล์รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Youtube, Facebook, Flickr เป็นต้น

 

         1.4 สร้างสื่อบันทึกเทคโนโลยีใหม่ๆ ขั้นตอนแสดง ดังรูป 4 ต่อไปนี้
               1) คลิกเมาส์ที่แท็บ Share
               2) เลือก ไฟล์วีดีโอที่ใช้ในสื่อบันทึกเทคโนโลยีใหม่ๆ แบบต่าง
               3) สร้างไฟล์รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ DVD, AVCHD, Blue-ray เป็นต้น

 

         1.5 สร้างรูปแบบไฟล์วีดีโอแบบ 3D ขั้นตอนแสดง ดังรูป 5 ต่อไปนี้
              
1) คลิกเมาส์ที่แท็บ Share
              2) เลือก (3D Movie)
              3) สร้างไฟล์รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ MPEG-2, AVC/H.264, WMV เป็นต้น

 

2. แปลงงานวิดีโอเป็นไฟล์วิดีโอรูปแบบต่าง ๆ
        
นอกจากการนำเสนองานวิดีโอในรูปแบบของวีซีดีและดีวีดีแล้ว นักเรียนยังสามารถนำเสนอในรูปแบบอื่น ๆ อีก เช่น ไฟล์วิดีโอสำหรับเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต บน iPad iPhone บนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งในกรณีเหล่านี้ นักเรียนจะต้องแปลงไฟล์วิดีโอออกมาให้มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานให้มากที่สุด ซึ่งใน VideoStudio ก็มีรูปแบบไฟล์งานวิดีโอชนิดต่าง ๆ ไว้ให้นักเรียนเลือกใช้ หลังสร้างงานวิดีโอจากโปรแกรม VideoStudio เรียบร้อยแล้ว ในที่นี้นักเรียนจะแปลงงานวิดีโอที่ได้เป็นไฟล์วิดีโอประเภทต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อไป โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

        2.1 การสร้างรูปแบบไฟล์ AVI ขั้นตอนแสดง ดังรูป 6 ต่อไปนี้
              1) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม
              2) เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บที่ปุ่ม
              3) เลือกชนิดไฟล์วิดีโอที่ต้องการแปลงออกมา คลิกที่ปุ่ม
              4) ไปยังตำแหน่งที่จะเก็บไฟล์วิดีโอ คลิกที่ปุ่ม
              5) ตั้งชื่อให้กับไฟล์วิดีโอและคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Save
              6) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม โปรแกรมทำการแปลงงานออกมาเป็นไฟล์วิดีโอ.

 

 3. สร้างไฟล์เสียงเพียงอย่างเดียว
         กรณีงานวิดีโอที่นักเรียนสร้างเป็นงานเกี่ยวกับการสัมมนา หรือการบรรยายที่นักเรียนต้องการฟังแค่เสียงบันทึกหรือเป็นคลิปมิวสิกวิดีโอที่ต้องการเฉพาะเสียงเพลงไปเปิดฟังเท่านั้น 
นักเรียนสามารถแยกไฟล์เสียงออกมาจากคลิปวิดีโอ เป็นเฉพาะไฟล์เสียงอย่างเดียวได้ ดังขั้นตอน ต่อไปนี้

         3.1 การสร้างรูปแบบไฟล์ AVI
               1) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม
               2) เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บที่ปุ่ม
               3) เลือกชนิดไฟล์วิดีโอที่ต้องการแปลงออกมา คลิกที่ปุ่ม
               4) ไปยังตำแหน่งที่จะเก็บไฟล์วิดีโอ คลิกที่ปุ่ม
               5) ตั้งชื่อให้กับไฟล์วิดีโอและคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Save
               6) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม โปรแกรมทำการแปลงงานออกมาเป็นไฟล์วิดีโอ

 

         3.2 สร้างไฟล์วิดีโอเพื่อเผยแพร่บนมือถือหรืออุปกรณ์พกพา ขั้นตอนแสดง ดังรูป 8 ต่อไปนี้
              1) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม
              2) เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บที่ปุ่ม
              3) เลือกชนิดไฟล์วิดีโอที่ต้องการแปลงออกมา คลิกที่ปุ่ม
              4) ไปยังตำแหน่งที่จะเก็บไฟล์วิดีโอ คลิกที่ปุ่ม
              5) ตั้งชื่อให้กับไฟล์วิดีโอและคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Save
              6) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม โปรแกรมทำการแปลงงานออกมาเป็นไฟล์วิดีโอ

 

         3.3 การเผยแพร่ไฟล์วิดีโอบน Facebook ขั้นตอนแสดง ดังรูป 9-11 ต่อไปนี้
              1) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม
              2) เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บที่ปุ่ม
              3) เลือกชนิดไฟล์วิดีโอที่ต้องการแปลงออกมา คลิกที่ปุ่ม
              4) คลิกที่ปุ่ม เพื่อเข้าสู่ระบบ facebook
              5) ใส่ email และ password เพื่อเข้าสู่ระบบ
              6) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม ตกลง
              7) คลิกเมาส์เลือก รูปแบบที่ต้องการเผยแพร่
              8) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม ตกลง

 

 

          3.4 การเผยแพร่ไฟล์วิดีโอบน YouTube ขั้นตอนแสดง ดังรูป 12 ต่อไปนี้
                1) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม
                2) เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บที่ปุ่ม
                3) เลือกชนิดไฟล์วิดีโอที่ต้องการแปลงออกมา คลิกที่ปุ่ม
                4) คลิกที่ปุ่ม เพื่อเข้าสู่ระบบ facebook 
                5) ใส่ email และ password เพื่อเข้าสู่ระบบ
                6) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม ยอมรับ

 

        

 4. นำงานวิดีโอไปแสดงบนสื่ออื่น ๆ
         ในส่วนสุดท้ายนี้จะกล่าวถึงการทำงานวิดีโอที่นักเรียนสร้างขึ้นไปแสดงผลงานยังสื่ออื่น ๆ เช่น การแสดงบนโทรทัศน์ หรือบันทึกลงผ่านกล้อง DV หรือ HDV ก็ได้ เชื่อมต่อสัญญาณภาพไปยังอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ ก่อนอื่นให้นักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียน (อาจเป็นเครื่องโน้ตบุ๊ค) กับอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ เช่น ไปยังจอทีวี ไปยังเครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์ เพื่อให้ภาพวิดีโอที่นักเรียนจะเล่นทางโปรแกรม VideoStudio ไปแสดงบนหน้าจอแสดงผลนั้น ๆ ในที่นี้นักเรียนจะเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนกับจอทีวี ซึ่งจะเชื่อมต่อผ่านทางสายสัญญาณ VGA หรืออาจจะใช้สัญญาณอื่น ๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ และทีวีของนักเรียนมีสัญญาณอะไรบ้าง อาจจะเป็น S-Video หรือ RGB หรือ HDMI ก็ได้

1) สาย VGA

         

2) ส่งสัญญาณแบบ HDMI ที่มีคุณภาพสูง