เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่ 1
เรื่อง ทำความรู้จักกับโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7

1) นักเรียนสามารถบอกและอธิบายการติดตั้งโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 และส่วนประกอบของโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 ได้
2) นักเรียนมีทักษะในกระบวนการติดตั้งโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 และส่วนประกอบของโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 ได้