เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

สาระสำคัญ เรื่องที่  9
เรื่อง เทคนิคการแพนภาพและใส่ Animation ให้กับวีดีโอ
       

        ถ้ามีภาพนิ่งธรรมดาอยู่ และต้องการที่จะนำมาทำเป็นวิดีโอ แต่ถ้ามาวางเรียงต่อกันเฉยๆ ก็ไม่ดูน่าสนใจ  บางครั้งอาจต้องการเน้นบางคนในรูปหมู่ เช่น ภาพการไปทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน ภาพการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เป็นต้น