เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

  จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่ 9
 เรื่อง เทคนิคการแพนภาพและใส่ Animation ให้กับวิดีโอ    

1) นักเรียนสามารถบอกและอธิบายกระบวนการการแพนและการซูมภาพ การใส่กราฟิกให้กับวิดีโอ การสร้างรูปวาดที่เคลื่อนไหวได้
2) นักเรียนมีทักษะในการกระบวนการกระบวนการการแพนและการซูมภาพ  การใส่กราฟิกให้กับวิดีโอ การสร้างรูปวาดที่เคลื่อนไหวได้