เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

     สาระสำคัญ เรื่องที่ 2
 เรื่อง การนำไฟล์วิดีโอจากแหล่งต่างๆ เข้ามาตัดต่อ  

        การนำภาพวิดีโอจากแหล่งอื่น ๆ เข้ามายังคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีศัพท์ที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า การจับภาพวิดีโอ หรือการแคปเจอร์วิดีโอ (Capture Video) ก่อนอื่นนักเรียนต้องมาทำความรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยกันก่อน  ว่านักเรียนควรจะเตรียมอะไรกันบ้าง  ก่อนเริ่มต้นจับภาพวิดีโอด้วยโปรแกรม VideoStudio Pro X7
        การนำเข้าวิดีโอนั้น ปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่หลายอย่างที่สามารถบันทึกภาพวิดีโอได้  ทั้งกล้องวิดีโอ โทรศัพท์มือถือบางรุ่น กล้องถ่ายภาพดิจิตอลส่วนใหญ่ก็สามารถบันทึกวิดีโอได้ สำหรับกล้องวิดีโอปัจจุบันก็มีรูปแบบการบันทึกข้อมูลทั้งที่เป็นม้วน miniDV บันทึกลงแผ่น DVD และที่กำลังเริ่มเป็นที่นิยมก็คือ กล้องวิดีโอที่บันทึกลงฮาร์ดดิสก์ ซึ่งสามารถนำไฟล์วิดีโอที่บันทึกได้มาใช้งานได้ทันที