เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

สาระสำคัญ เรื่องที่ 5     
เรื่อง สร้างข้อความ Title ให้งานวีดีโอ

      ไตเติล (Title) คือข้อความที่ใส่ลงไปเพื่อเป็นการตั้งชื่อเรื่อง หรือคำบรรยายบางอย่างที่เราต้องการแทรกลงไปในงานตัดต่อวีดีโอ โดยที่เราสามารถประยุกต์การจัดวางให้อยู่ก่อนเนื้อหา อยู่ตลอดช่วงการแสดงงานวิดีโอ หรืออาจจัดไว้ตอนช่วงท้ายของวิดีโอก็ได้ โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 สามารถใช้ในการสร้างข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมปรับแต่งข้อความที่สร้างขึ้น