เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

สาระสำคัญ เรื่องที่ 10  
เรื่อง การตัดต่อคลิปเสียง   

       สิ่งสำคัญต่อไปที่เราควรจะเรียนรู้ในการทำงานวิดีโอ นั่นก็คือเรื่องของเสียง เช่น การแทรกเสียงบรรยายเพื่อสื่อความหมายให้กับงานวิดีโอที่ใช้ในการนำเสนอ หรือการแทรกเสียงดนตรีประกอบงานวิดีโอที่ถ่ายทำงานสำคัญต่าง ๆ ไว้