เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่ 10
เรื่อง การตัดต่อคลิปเสียง

1) นักเรียนสามารถบอกและอธิบายกระบวนการกระบวนการนำไฟล์เสียงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาใช้ อัดเสียงเข้าจากไมโครโฟน ปรับแต่งการเล่นคลิปเสียง ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับเสียง การแต่งเสียงด้วยระบบ Surround Sound Mixer ได้
2) นักเรียนมีทักษะในกระบวนการนำไฟล์เสียงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาใช้ อัดเสียงเข้าจากไมโครโฟน ปรับแต่งการเล่นคลิปเสียง ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับเสียง การแต่งเสียงด้วยระบบ Surround Sound Mixerได้