เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

เรื่องที่ 10 การตัดต่อคลิปเสียง       

         สิ่งสำคัญต่อไปที่เราควรจะเรียนรู้ในการทำงานวิดีโอ นั่นก็คือเรื่องของเสียง เช่น การแทรกเสียงบรรยายเพื่อสื่อความหมายให้กับงานวิดีโอที่ใช้ในการนำเสนอ หรือการแทรกเสียงดนตรี ประกอบงานวิดีโอที่ถ่ายทำงานสำคัญต่าง ๆ ไว้ ในบทนี้เราจะได้เรียนรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทำงานด้านเสียงของ Video Studio เป็นต้น

 1. นำไฟล์เสียงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาใช้

        ไฟล์เสียงต่าง ๆ (Audio Files) ที่เรามีเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์เสียงที่อัดไว้ไฟล์เพลง ไฟล์ดนตรีบรรเลง สามารถนำเข้ามาใช้ร่วมกับงานวิดีโอได้โดยใน Video Studio นี้มี
ความสามารถในการนำเสียงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ฟอร์แม็ตมาใช้งานได้ เช่น

        

           หรือแม้แต่ไฟล์จากวิดีโอเช่น MPEG-4 (mp4) หรือไฟล์นามสกุล AV1 ก็สามารถนำเข้ามาใช้เฉพาะแต่เสียงได้ในการนำไฟล์เสียงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาใช้ จะคล้ายกับการนำไฟล์วิดีโอหรือไฟล์ภาพมาใช้โดยจากหน้าต่างโปรแกรม ให้เราคลิกเมาส์ไปที่ปุ่ม Import Media Files แล้วเลือกไฟล์เสียงเข้ามาในตัวอย่างนี้เราจะนำไฟล์เสียงชื่อ เอื้องหลวงขุนตาล (Queen of Lanna).mp3 เข้ามา

        1) ให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่ใช้ในการจัดวางไฟล์เสียงที่จะนำเข้ามา ในตัวอย่างเราจะวางไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์ music
        2) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Import media files) เพื่อเปิดหน้าต่าง Browse Media Files โดยสามารถเลือกนำเข้าได้ทั้งไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ และไฟล์เสียง
        3) ไปที่โฟลเดอร์ในเครื่องที่เราเก็บไฟล์เสียงหรือไฟล์เพลง แล้วคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการนำมาใช้งาน(ไฟล์ MPsound.wav)
        4) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม ไฟล์คลิปเสียงที่ได้จะถูกนำเข้ามาไว้ใน Media Library ซึ่งสามารถ
นำมาใช้ในงานวิดีโอของเราได้ต่อไป

 

         ไฟล์เสียงที่เรานำเข้ามาปรากฏอยู่ที่ Media Library ลากคลิปเสียงที่ได้มาวางที่ Music Track จากนั้นให้ลากคลิปเสียงจากหน้าต่าง Media Library ไปวางไว้ที่ Music Track หรือ Voice Track ก็ได้ซึ่งเป็นแทร็กสำหรับวางเสียงที่เรานำเข้ามา   

 2. อัดเสียงเข้าจากไมโครโฟน
         เราอาจต้องการแทรกเสียงบรรยายเข้าไปในงานวิดีโอแทนที่จะใช้เพลงอย่างเดียว วิธีการนำเสียงเข้ามาอย่างง่าย ๆ คือ การบันทึกเสียงผ่านกล้องวิดีโอของเราได้เลย (ถ้ากล้องวิดีโอสามารถ
เสียบไมโครโฟนได้ก็จะได้เสียงที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น) จากนั้นก็นำเข้ามาในโปรแกรมโดยใช้วิธีการแคปเจอร์ตามปกติและนำมาตัดต่อเพิ่มเติมในที่นี้จะแนะนำวิธีการบันทึกเสียง โดยต่อไมโครโฟนเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ทางช่อง Mic ของการ์ดเสียง และเปิดโปรแกรม VideoStudio ขึ้นมาเพื่อเริ่มต้นอัดเสียง ดังนี้

        2.1 ต่อไมโครโฟนเข้ากับเครื่องพีซี และเปิดการทำงานของไมโครโฟน
ก่อนอื่นให้เราเตรียมไมโครโฟนเสียก่อน ถ้าไมค์เราเป็นสายแจ็คหัวใหญ่ ก็ให้หาหัวแปลงแจ็ค ให้เป็นหัวเล็กเพื่อใช้กับช่องเสียบไมค์คอมพิวเตอร์ได้

         

         ให้เราเสียบสายไมโครโฟนเข้าไปที่การ์ดเสียงของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสังเกตว่าจะมี 3 ช่อง ให้เราเลือกเสียงช่องที่มีสัญลักษณ์คล้าย ๆ กับรูปไมโครโฟน และจะมีคำว่า Mic กำกับไว้ (ซึ่งส่วน|
ใหญ่จะเป็นช่องสีชมพู) จากนั้นให้เราเข้าไปเปิดการทำงานของไมโครโฟน เพื่อใช้สำหรับอัดเสียงจากหน้าต่าง Sound ใน Control Panel ขั้นตอนแสดง ดังรูป 6 ต่อไปนี้

         1) เข้าไปที่หน้าต่าง Control Panel แล้วเลือกปุ่มคำสั่ง Sound (เสียง)
         2) ที่หน้าต่าง Sound ให้เราเลือกคำสั่ง Recording แล้วคลิกขวาไปที่สัญลักษณ์ Microphone เลือกคำสั่งเปิดใช้งาน Enable
         3) จากนั้นคลิกเมาส์เลือกคำสั่ง Properties
         4) ปรับระดับเสียงตามต้องการ

 

         2.1 เริ่มต้นบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟน
                 เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เรียบร้อย ให้เราเปิดโปรแกรม VideoStudio ขึ้นมา แล้วเริ่มต้นอัดเสียงโดยในขณะอัดเสียงเราจะเล่นคลิปวิดีโอไปด้วย เพื่อให้ได้เสียงที่ตรงกับภาพวิดีโอ

                 1) ก่อนอื่นให้เราลากคลิปวิดีโอที่ต้องการแทรกเสียงบรรยายเข้ามาวางไว้ในหน้าต่าง Timeline
                 2) คลิกปุ่มเลือก Record / Capture Option เพื่อเลือกรูปแบบการทำงาน
                 3) จะปรากฏตัวเลือกการบันทึกเสียง ให้เราคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Voice–Over ซึ่งหน้าต่าง AdjustVolume จะถูกแสดงขึ้นมา
                 4) ให้เราพูดทดสอบเสียงจากไมโครโฟน โดยจะมีแถบสีแสดงความดังของเสียงปรากฏขึ้นมา เมื่อต้องการเริ่มต้นบันทึกเสียงจริง ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เริ่มต้นพูดบรรยายผ่านไมโครโฟนไปพร้อม ๆ กับภาพวิดีโอที่จะเล่นไปด้วย และทำการหยุดการบันทึกเสียงโดยกดปุ่ม <ESC> หรือ <Spacebar> บนแป้นคีย์บอร์ด

        
 

3. ปรับแต่งการเล่นคลิปเสียง
          ในส่วนของ Music & Voice นี้มีหน้าที่ในการนำเสียงจากแหล่งภายนอกเข้ามาซึ่งอาจมาจากไฟล์เสียงที่มีในเครื่องอยู่แล้ว จากแผ่นซีดีเพลง หรือการบันทึกเสียงบรรยายของเราเองเข้าไป
โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ ขั้นตอนแสดง ดังรูป 9 ต่อไปนี้

         1) Duration สำหรับกำหนดจุดเวลาในคลิปที่จะให้มีการเล่นเพลงและใช้ในการกำหนดระยะเวลาในการบันทึกเสียง
         2) Volume ปรับระดับความดังของคลิปเสียง
         3) Fade In/Out ปรับเสียงของคลิปให้เสียงค่อย ๆ ดังขึ้นเมื่อเริ่มแสดงคลิป และค่อย ๆ เบาลงเมื่อคลิปใกล้จบ
         4) ตั้งค่าให้คลิปเสียงเล่นช้าลงหรือเร็วขึ้นเช่นเดียวกับที่ใช้คลิปของวิดีโอ
         5) ใส่เทคนิคพิเศษแบบต่าง ๆ ให้กับคลิปเสียง

 

4. ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับเสียง
          เรายังสามารถที่จะตกแต่งเสียงให้น่าสนใจขึ้นได้ โดยการใส่เอฟเฟ็กต์ เช่น การทำเสียงก้อง (Echo) เป็นต้น เพื่อใช้ให้เหมาะสมกับงานนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งใน VideoStudio เวอร์
ชั่นนี้ก็มีเครื่องมือ Audio Filter ขั้นตอนแสดง ดังรูป 10 ต่อไปนี้

        1) คลิกเมาส์เลือกคำสั่ง Audio Filter
        2) เลือกชนิดของเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการ
        3) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Add เพื่อเพิ่มเอฟเฟ็กต์นี้เข้าไป

 

          นอกจากนั้น เรายังสามารถปรับความละเอียดของเอฟเฟ็กต์ได้โดย คลิกเมาส์ที่ปุ่ม จะปรากฏหน้าต่างให้เราสามารถปรับค่าของเอฟเฟ็กต์ว่าจะให้แสดงเอฟเฟ็กต์มาก น้อยเพียงใด จากนั้นคลิกที่ปุ่ม (Play) ที่หน้าต่าง Preview Window เพื่อลองฟังเสียงที่ได้ใส่เอฟเฟ็กต์เข้าไป

 5. การแต่งเสียงด้วยระบบ Surround Sound Mixer
         สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเทคนิคเกี่ยวกับระบบเสียง ให้เราสามารถทำให้เสียงที่ออกมาเคลื่อนที่ได้รอบทิศทางแล้วแต่เรากำหนด (ระบบนี้พบในภาพยนตร์บันทึกด้วยระบบดีวีดีหรือบลูเรย์)

         1) เลือก Track ของเสียงที่ต้องการปรับ
         2) ปรับระดับความดังของเสียง
         3) ปรับระดับความต้องการของลำโพงด้านหน้า
         4) ปรับระดับความดังของ Sub-woofer (เสียงเบส/ทุ้ม)
         5) ทดลองเล่น 
         6) ปุ่มสำหรับปรับทิศทางของเสียง

 

          การแต่งเสียง Surround Sound นั้น สามารถแต่งเสียงทั้งจาก Video Track Overlay,Voice Track และ Music Track ได้ทั้งหมด เช่น แต่งเสียงคนพูดจาก Video Track ให้เสียงพูดดัง มาจากทางซ้ายหรือขวาก็ได้ ขั้นตอนแสดง ดังรูป 12-15 ต่อไปนี้

         1) ลากคลิปที่ต้องการปรับแต่งเสียงมาวางบน Timeline
         2) คลิกเมาส์เลือกคำสั่ง
         3) เลือกแทร็กของเสียงที่ต้องการปรับ ในที่นี้เราเลือกปรับเสียงเพลงที่อยู่ใน Video Track
         4) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Play เพื่อเริ่มต้นการกำหนดทิศทางของเสียง
         5) ปุ่มควบคุมทิศทางของเสียง
         6) คลิกเมาส์ที่ปุ่มควบคุมทิศทางของเสียง จากนั้นลากไปยังทิศทางของลำโพงที่ต้องการ ขณะที่คลิปเสียงกำลังทำงานอยู่
         7) แสดงจุดที่เกิดขึ้นที่คลิปเสียง เพื่อแสดงว่าเสียงบริเวณนั้นมีการปรับแต่งทิศทางเสียงเกิดขึ้น