เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

สาระสำคัญ เรื่องที่ 8
เรื่อง เทคนิคการซ้อนภาพวีดีโอ (Blue Screen – Overlay)     

        Overlay คือหนึ่งเทคนิคที่ใช้กันมากในงานวิดีโอ หรือที่เรียกกันว่าเทคนิคการซ้อนภาพเราอาจจะเคยเห็นในมิวสิควิดีโอ หรือภาพยนตร์ที่ต้องการให้เห็นภาพเหตุการณ์ 2 ภาพพร้อมกัน ก็จะนำเทคนิคการซ้อนภาพวิดีโอไปใช้ นอกจากนั้นเทคนิค Overlay นี้ยังรวมไปถึงการสร้างชิ้นงานแบบ Blue Screen ที่เป็นการลบฉากหลังของวิดีโอออกและนำไปซ้อนบนวิดีโออีกตัวหนึ่งแทน