เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

   
จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่ 8
เรื่อง เทคนิคการซ้อนภาพวิดีโอ

1) นักเรียนสามารถบอกและอธิบายกระบวนการกระบวนการวิธีการซ้อนภาพแบบโปร่งแสง  วิธีทำภาพวิดีโอแบบ Blue Screen ได้
2) นักเรียนมีทักษะในการกระบวนการกระบวนการวิธีการซ้อนภาพแบบโปร่งแสง  และวิธีทำภาพวิดีโอแบบ Blue Screenได้