เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

เรื่องที่ 8 เทคนิคการซ้อนภาพวิดีโอ (Blue Screen – Overlay)

     Overlay คือหนึ่งเทคนิคที่ใช้กันมากในงานวิดีโอ หรือที่เรียกกันว่าเทคนิคการซ้อนภาพ นักเรียนอาจจะเคยเห็นในมิวสิควิดีโอ หรือภาพยนตร์ที่ต้องการให้เห็นภาพเหตุการณ์ 2 ภาพพร้อมกัน ก็จะนำเทคนิคการซ้อนภาพวิดีโอไปใช้ นอกจากนั้นเทคนิค Overlay นี้ยังรวมไปถึงการสร้างชิ้นงานแบบ Blue Screen ที่เป็นการลบฉากหลังของวิดีโอออกและนำไปซ้อนบนวิดีโออีกตัวหนึ่งแทน

1. วิธีการซ้อนภาพแบบโปร่งแสง

        สำหรับการซ้อนภาพวิดีโอนั้น ก่อนอื่นนักเรียนต้องนำคลิปวิดีโอหลักมาวางไว้ที่ Video Trackใน Timeline ก่อน แล้วนำคลิปวิดีโอรองมาวางไว้ที่ Overlay Track ซึ่งเป็นส่วนของการซ้อน
ภาพจากนั้นทำการปรับค่าการแสดงผลที่ Option Panel เพื่อกำหนดรูปแบบและลักษณะของการซ้อนภาพ โดยมีขั้นตอน ดังรูป 1-2 ต่อไปนี้
       1) ลากคลิปวิดีโอหลักมาวางไว้ที่ Video Track ใน Storyboard ลากคลิปวิดีโอรองที่จะนำมาซ้อนบนคลิปวิดีโอหลักมาวางไว้ที่ Overlay Track ถ้าดูที่หน้าต่าง Preview Window จะเห็นว่าคลิปวิดีโอที่นักเรียนวางซ้อนอยู่บนคลิปวิดีโอหลัก
      2) ให้ทำการปรับขนาดของวิดีโอตามต้องการ ในตัวอย่างนี้จะปรับขนาดของทั้ง 2 คลิปวิดีโอให้มีขนาดพอดีกับจอ
      3) คลิกเมาส์เลือก Mask & Chroma Key
      4) ปรับค่าความโปร่งแสง Tranparency ตามต้องการ
      

        

 2. วิธีทำภาพวิดีโอแบบ Blue Screen
          การใช้คำสั่ง Mask & Chroma Key แล้วเลือก Apply Overlay Options เป็นChroma Key เป็นเทคนิคการซ้อนภาพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งโปรแกรมจะตัดสีที่เป็นส่วนใหญ่ของภาพออกไปโดยอัตโนมัติ หรือที่นักเรียนเรียกกันว่าเทคนิคแบบ Blue Screen นั่นเองเทคนิคแบบ Blue Screen นี้เป็นที่นิยมกันมาก เช่น ในภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ที่มีพิธีการเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นเทคนิคที่ช่วยในการตัดภาพในส่วนที่ไม่ต้องการซึ่งเป็นสีน้ำเงินหรือสีอื่น ๆ ออกไป เหลือเฉพาะส่วนที่นักเรียนต้องการ และนำไปซ้อนกับภาพอื่น ๆ อาจจะเป็นวิวทิวทัศน์ที่นักเรียนชอบก็ได้ (คำว่า Blue Screen ไม่ได้หมายความว่าพื้นหลังต้องเป็นสีน้ำเงินอย่างเดียวจะเป็นสีอะไรก็ได้ แต่ที่นิยมใช้กันคือสีน้ำเงินกับสีเขียวเป็นหลัก) 

ตัวอย่างต่อไปนี้ นักเรียนจะลองตัดฉากสีขาวและนำฉากภาพเคลื่อนไหวสีน้ำเงิน โดยการ
ใช้เทคนิคChroma Key ดังรูป 3-4 ต่อไปนี้

       1) คลิกเมาส์เลือกไฟล์วีดีโอ
       2) ให้ลากวิดีโอที่นักเรียนถ่ายทำบนฉากหลังที่เป็น Blue Screen มาวางไว้ที่ Overlay Track
       3) ที่หน้าต่าง Preview Window คลิปวิดีโอจะวางซ้อนกันอยู่ ให้นักเรียนขยายคลิปวิดีโอที่เป็น Blue Screen ให้เต็มจอ
       4) คลิกเมาส์ที่คำสั่ง Mask & Chroma Key เพื่อเข้าไปปรับแต่งการแสดงผลของคลิปวิดีโอ
       5) คลิกเมาส์เลือก Apply Overlay options
       6) เลือกสีที่หัวข้อ Similarity ให้เป็นสีขาว (โดยปกติโปรแกรมจะเลือกให้อัตโนมัติ)
       
       

ในกรณีที่คลิปวิดีโอของนักเรียนมีฉากหลังเป็นสีอื่น ๆ ก็สามารถใช้เทคนิค Blue/Green
Screen ได้เช่นเดียวกัน เงื่อนไขเพียงอย่างเดียวก็คือต้องให้พื้นหลังเป็นสีเดียวเท่านั้น ห้ามมีสีอื่น ๆ
นักเรียนอาจจะใช้พื้นหลังสีเขีย สีดำ สีแดง สีน้ำเงิน หรือสีอื่น ๆ ก็ได้ (พยายามให้สีพื้นตัดกับคลิปวิดีโอหลัก) แต่ถ้าถามถึงความนิยมที่ใช้ ส่วนใหญ่มีสองสีเท่านั้น คือสีเขียวและสีน้ำเงิน

          2.1 ปรับแต่งรายละเอียดของ Overlay
           ในขณะที่นักเรียนกำลังทำงานอยู่กับเทคนิค Overlay นั้น ที่หน้าต่าง Option Panel จะแสดงเครื่องมือสำหรับปรับแต่งรายละเอียดของการแสดงผลวิดีโอที่ซ้อนอยู่ เช่น การกำหนดทิศทางการ
เคลื่อนไหวของคลิปวิดีโอที่ซ้อนอยู่ได้ (Direction/Style) หรือการปรับแต่งขอบของคลิปวิดีโอด้วยMask Frame เป็นต้น รายละเอียด แสดงดังรูป 5
     

        2.2 กำหนดทิศทางให้คลิปวิดีโอที่นำมาซ้อน
           Direction/Style เป็นการกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับเทคนิคพิเศษของ Overlay ซึ่งจะกำหนดให้รูปซ้อนอยู่นั้นมีการเคลื่อนไหวในทิศทางต่าง ๆ เช่น มาจากทางซ้ายของจอมาจากด้านบน
ของจอ เป็นต้น สำหรับการสร้างงานวิดีโอแบบง่าย ๆ เพื่อให้ดูน่าสนใจขึ้น นั่นคือจะทำให้ภาพวิดีโอที่นักเรียนซ้อนกันไม่ได้ซ้อนอยู่บนคลิปวิดีโอหลักตลอด แต่จะมีการเคลื่อนที่เข้ามาและก็เคลื่อน
ออกไปจากคลิปวิดีโอหลักตามที่นักเรียนกำหนดรายละเอียดแลดงดังรูป 6-8
         

          Direction/ Style คือส่วนที่ใช้ในการกำหนดทิศทางของคลิปวิดีโอที่ซ้อนเข้ามา เป็นคลิปรองในการทำ Overlay ะมี 2 ส่วน คือ ทิศทางในการเคลื่อนที่เข้ามา (Enter) และทิศทางใน
การเคลื่อนที่ออกไป (Exit)

                 1. Enter - ทิศทางในการเคลื่อนที่เข้า
                 2. EXit - ทิศทางในการเคลื่อนที่ออก
                 3. Fade In
                 4. Fade Out
         

         Fade in และ Fade out ใช้สำหรับการเคลื่อนภาพวิดีโอเข้ามา โดยให้มีลักษณะที่นุ่มนวลขึ้น โดย 
                 (Fade in) ให้ภาพวิดีโอเคลื่อนที่เข้ามาโดยให้รูปแสดงค่อย ๆ ปรากฏขึ้น
                 (Fade out) ให้ภาพวิดีโอเคลื่อนที่ออกไป โดยค่อยๆ จางลง แทนการเคลื่อนที่ออกไปโดยตรง


ตัวอย่างการกำหนดทิศทางของคลิป

         ในตัวอย่างนี้จะลองมากำหนดทิศทางของวิดีโอ โดยกำหนดให้คลิปวิดีโอที่เป็น Overlay เคลื่อนที่เข้ามาจากด้านซ้ายมือ และเคลื่อนที่ออกทางด้านขวามือของจอแบบไม่มีการ Rotate และ
Fade ดังรูป
      1) ลากคลิปวิดีโอหลักและคลิปวิดีโอรองที่จะนำมาซ้อนวางไว้ในหน้าต่าง Timeline
      2) ที่หน้าต่าง Option Panel ให้นักเรียนเลือกทิศทางการเคลื่อนที่ โดย
           - ส่วน Enter ให้เลือกทิศทางเข้าเป็น 
           - ส่วน Exit ให้เลือกทิศทางออกเป็น  
     3) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Mask & Chroma Key เพื่อเข้าไปทำให้ภาพวิดีโอซ้อน
     4) เลือกทำภาพซ้อนตามต้องการ ในที่นี้นักเรียนใช้วิธีซ้อนภาพแบบ Chroma Key โดยตัดพื้นสีขาว 15 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นลองดูผลลัพธ์ที่หน้าต่าง Preview Window โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Play)
     5) คลิกเมาส์ขวาเลือกคำสั่ง Fit to Screen เพื่อปรับขนาดภาพให้เต็มจอ
     

     

                2.3 การกำหนดขอบเขตของคลิปวิดีโอที่ซ้อนด้วย Mask Frame
                      เทคนิค Mask Frame เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ใน Overlay เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเปลี่ยนกรอบของภาพวิดีโอที่ซ้อนเข้ามาให้มีกรอบแบบต่าง ๆ เพื่อให้วิดีโอที่ซ้อนอยู่ดูมีลูกเล่น และน่าสนใจกว่าเดิมดังตัวอย่าง ด้านล่างนี้
       

                    สำหรับขั้นตอนการทำ Overlay โดยใช้เทคนิค Mask Frame นั้น หลังจากเลือกคลิปวิดีโอหลักและคลิปวิดีโอที่จะใช้ซ้อนเข้ามาในโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

           2.4 การทำ Overlay โดยใช้เทคนิค Mask Frame

                1) ลากคลิปวิดีโอหลักมาวางไว้ที่ Video Track ใน Storyboard
                2) ลากคลิปวิดีโอรองที่จะนำมาซ้อนบนคลิปวิดีโอหลักมาวางไว้ที่ Overlay Track จากนั้นขยายขนาดของคลิปวิดีโอดังกล่าวตามต้องการ ในที่นี้นักเรียนขยายเท่าขนาดภาพจริง
                3) คลิกเมาส์เลือกคำสั่ง Mask & Chroma Key
                4) คลิกเมาส์เลือกคำสั่ง Apply Overlay Options
                5) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม   ของ Type แล้วเลือกใช้เทคนิค Mask Frame
                6) จะปรากฏหน้าต่างของ Mask Frame ซึ่งมีรูปแบบของเฟรมต่าง ๆ ให้นักเรียนเลือกได้ โดยการคลิกเมาส์เลือกชนิดของเฟรมที่นักเรียนต้องการ จากนั้นดูการเปลี่ยนแปลงที่หน้าต่าง                           Preview Window
          
          

            2.5 เทคนิคการซ้อนภาพหลาย ๆ ภาพพร้อมกัน

                นอกจากนักเรียนจะซ้อนภาพได้ทีละภาพแล้ว นักเรียนยังสามารถซ้อนภาพได้หลายๆ ภาพด้วย ซึ่งในโปรแกรมมีความสามารถซ้อนภาพพร้อม ๆ กันได้ทั้งหมด 20 ภาพ หรือ 20 Track ซึ่ง
มีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้

    1) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Track Manager) จะปรากฏหน้าต่าง Track Manager ขึ้นมา
    2) คลิกเมาส์เลือกจำนวน Track ตามที่นักเรียนต้องการในที่นี้นักเรียนเลือกเพิ่มเป็น 5 Track  จากนั้นคลิกเมาส์ที่ปุ่ม OK
    3) นักเรียนสามารถลากคลิปที่อยู่ใน Media Library มาวางบน Track ต่าง ๆ ของ Overlay ที่เพิ่มขึ้นมาได้ทันที