เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

สาระสำคัญ เรื่องที่ 3
รู้จักเครื่องมือพื้นฐานในการทํางานกับคลิปวีดีโอ       

      Corel  VideoStudio  Pro  X7  เครื่องมือต่าง ๆ   ที่ช่วยในการทำงานร่วมกับคลิปวีดีโอเราสามารถนำไฟล์วีดีโอมาเก็บอยู่ในส่วนของ  media  library  เพื่อรอการตัดต่อวีดีโอ  ประเภทของไฟล์มีเดีย