เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่ 3  
เรื่อง การนำไฟล์วิดีโอจากแหล่งต่างๆ เข้ามาตัดต่อ
     

1) นักเรียนสามารถบอกและอธิบายการนำไฟล์ต่าง ๆ เข้ามาใน Media Library การทำงานกับคลิปวิดีโอ Media Library แนะนำเทคนิคพิเศษเพื่อการตัดต่อวิดีโอ บันทึกงานวิดีโอที่สร้าง เข้าใจเรื่องการใช้คลิป และ Project Storyboard and Timeline เครื่องมือสำหรับตัดต่อวิดีโอ ได้
2) นักเรียนมีทักษะในกระบวนการการนำไฟล์ต่าง ๆ เข้ามาใน Media Library การทำงานกับคลิปวิดีโอ Media Library แนะนำเทคนิคพิเศษเพื่อการตัดต่อวิดีโอ บันทึกงานวิดีโอที่สร้าง เข้าใจเรื่องการใช้คลิป และ Project Storyboard and Timeline เครื่องมือสำหรับตัดต่อวิดีโอ